Pytania na nowy egzamin teoretyczny

Jak wiemy część pytań egzaminacyjnych ma zostać oficjalnie upubliczniona z powodu bardzo niskiej zdawalności. Sporo pytań pojawiło się już w Internecie. Oto część z nich:

***
Która kategoria prawa jazdy uprawnia do kierowania czterokołowcem innym niż lekki?
a) B1
b) AM
c) A

Poprawna odpowiedź to:
a) B1
***

Jaki odstęp powinieneś zachować podczas omijania?
a) Min. 0,5m.
b) Bezpieczny, ale zawsze taki sam.
c) Bezpieczny, ale dostosowany do prędkości i warunków na drodze.

Poprawna odpowiedź to:
c) Bezpieczny, ale dostosowany do prędkości i warunków na drodze.

***

Który z wymienionych elementów należy do obowiązkowego wyposażenia każdego samochodu osobowego?
a)Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy.
b)Komplet zapasowych żarówek.
c)Urządzenie głośnomówiące do telefonu.

Poprawna odpowiedź to:
a)Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy.

***


Prawo jazdy po 19 stycznia 2013 roku

Artykuł: Prawa jazdy już nie dostaniemy na całe życie....W związku z dość mylącym tytułem dzisiejszego artykułu w RP pragnę poinformować,  że zmiany w przepisach dotyczących wydawania praw jazdy nie dotyczą ograniczenia ważności uprawnień, a tylko ważności samego dokumentu, który należy w określonym terminie wymienić.


Nowe prawa jazdy wydawane od 19 stycznia 2013 będą miały termin ważności 15 lat w
przypadku kategorii niezawodowych tj. A1, A2, A, B1, B, T, B+E w przypadku gdy lekarz nie ograniczy tego okresu ze względów zdrowotnych.

To znaczy, że nie będzie konieczności zdawania ponownie egzaminu czy też przechodzenia badań lekarskich po 15 latach.

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO RONDZIE - który pas zająć?


Nie powinno się objeżdżać wyspy ronda prawym, zewnętrznym pasem.
Zanim wjedziesz na rondo wybierz odpowiedni pas ruchu, zgodny z wybranym kierunkiem jazdy. 

Którym pasem jechać?

Ronda dwupasmowe bez wskazanych kierunków pasów

Przy prawoskręcie bądź zamiarze wjazdu np. w drugi wylot zajmij prawy pas. 

Prawy oraz lewy pas możemy zająć chcąc jechać na wprost. 

W przypadku lewoskrętu lub zawracania zajmij lewy pas, trzymaj się lewej strony, po minięciu wylotu poprzedzającego Twój wylot przełącz kierunkowskaz na prawy. Jeśli to możliwe przed zjazdem zmień pas na zewnętrzny. 
Jeśli będąc na lewym pasie widzisz, że pojazd obok Ciebie również skręca wówczas możecie skręcić jednocześnie (każdy na swoim pasie). Jednak jeśli z prawej strony pojazd kontynuuje jazdę po rondzie musisz go przepuścić, ustąpić pierwszeństwa.

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO RONDZIE - TRAMWAJE

Rondo bez sygnalizacji świetlnej

Tramwaj ma zawsze pierwszeństwo podczas OPUSZCZANIA wyspy.

Rondo z ustalonym pierwszeństwem

Pojazdy będące na rondzie mają pierwszeństwo przed tramwajem który chce wjechać na rondo.

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO RONDZIE - KIERUNKOWSKAZY NA RONDZIE


Rondo z ustalonym pierwszeństwem poprzedzają znaki C-12 oraz A-7.Pierwszeństwo mają pojazdy poruszające się po rondzie. Przed wjazdem na takie rondo należy zwolnić, obserwować otoczenie oraz oczywiście ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po rondzie. 

Niestety w Polsce nie ma jednoznacznych przepisów dotyczących używania kierunkowskazów podczas przejazdu przez rondo. Stosuje się zatem ogólne zasady kierunku jazdy lub pasa ruchu.

Skręt w prawo w pierwszy wylot - dojeżdżając do ronda należy włączyć prawy kierunkowskaz. Informujemy wtedy innych kierowców, że opuścimy rondo pierwszym możliwym wylotem,

Skręt w prawo w drugi wylot - na skrzyżowanie wjeżdżamy bez włączonego kierunkowskazu. Sygnalizujemy tylko zamiar opuszczenia ronda - włączając prawy kierunkowskaz, po minięciu wylotu poprzedzającego ten na który chcemy wjechać.

Jazda na wprost - przed wjazdem nie włączamy kierunkowskazu. Włączamy prawy kierunkowskaz przed zjazdem z ronda (po przejechaniu wylotu poprzedzającego ten, którym chcemy wyjechać)

Skręt w lewo - dojeżdżając do ronda należy włączyć lewy kierunkowskaz. Prawy natomiast włączamy przed wybranym zjazdem, oczywiście po minięciu poprzednich.

Zawracanie - należy włączyć lewy kierunkowskaz przed wjazdem i podczas objazdu wyspy środkowej. Zjeżdżając z ronda, po minięciu poprzednich wylotów włączamy prawy kierunkowskaz.


PAMIETAJ!!! Przed wjazdem na duże rondo nie musisz używać kierunkowskazu. 

Zawsze sygnalizuj zamiar opuszczenia ronda prawym kierunkowskazem. Włącz go przed wybranym zjazdem a wyłącz po opuszczeniu ronda.

Rodzaje rond - podstawowe informacje


Rondo to potoczna nazwa skrzyżowania o ruchu okrężnym. 
Niestety nie ma jednoznacznych przepisów dotyczących poruszania się na tych skrzyżowaniach. Do zasad poruszania się po rondzie różnie podchodzą specjaliści, policjani drogówki czy sami egzaminatorzy. 

Przedstawiam zatem ogólne zasady poruszania się po rondach zgodne z obowiązującymi przepisami Kodeksu Drogowego.

Ronda - podstawowe informacje:


Znak nakazu C-12 - ruch okrężny - nakazuje jazdę dookoła wyspy w kierunku pokazanym na znaku. Tak oznakowane rondo to skrzyżowanie równorzędne z ruchem okrężnym. Pierwszeństwo , zgodnie z zasadą prawej ręki, ma pojazd wjeżdżający na rondo.
W Polsce prawie na wszystkich rondach znak C-12 występuje ze znakiem A-7 - ustąp pierwszeństwa.


Na takim rondzie wjeżdżający musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po rondzie i nadjeżdżającym z lewej strony. 


Znak C-12 wraz z A-7 stosowany jest również na skrzyżowaniu z wyspą centralną, sterowanym sygnalizacją świetlną. Tu kierowcy stosują się do sygnałów świetlnych. Takie skrzyżowanie traktować należy jako rondo tylko wtedy gdy sygnalizacja świetlna jest wyłączona lub na sygnalizatorach świeci się żółte, migające światło.

Na polskich drogach spotkać można ronda dwu i trzypasmowe, na których wjazdy na rondo oznakowane są odpowiednimi znakami pionowymi, wskazującymi dozwolone kierunki jazdy z poszczególnych pasów oraz strzałkami kierunkowymi namalowanymi na jezdni. 
RODZAJE ROND


  • jednopasmowe np.:
  • dwu lub trzypasmowe (więcej informacji tutaj)


Ronda z dwoma pasami wokół wyspy i jednopasmowym wylotem


Zjazd z jezdni ronda możliwy jest wyłącznie z prawego, zewnętrznego pasa ruchu. Zmieniając pas ruchu przed opuszczeniem ronda musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się tym pasem. Na tym rondzie zakaz zmiany ruchu podczas jazdy wskazuje nam linia ciągła oraz strzałki kierunkowe namalowane na jezdni ronda.W zależności od wielkości, ronda dzielimy na:


  1. mini - z wyspą środkową (jej średnica nie przekracza 10m)
  2. małe ronda - śr. zewn. nie większa niż 40m z jednopasmową jezdnią wokół wyspy środkowej
  3. średnie ronda - średnica do 65m, mają jedno lub dwupasmową jezdnię wokół wyspy, mogą mieć więcej niż 4 wloty, charakteryzują się utrudnionym manewrem zmiany pasa ruchu na rondzie podczas jego opuszczania.
  4. duże ronda - śr. powyżej 65m, dwu lub trzypasmowe, charakteryzuje się płynną zmianą pasa ruchu na rondzie
Dodatkowo rodzaje rond (pochodzące z USA i np. Holandii) to ronda: spiralne, turbinowe, półturbinowe.

  • Ronda turbinowe
Charakteryzuje się wymuszeniem na kierowcy odpowiedniego przejazdu dzięki wyraźnie oznakowanym wlotom a przede wszystkim uniemożliwieniu zmiany pasa ruchu na jezdni ronda.

  • Ronda spiralne

Na dominującym kierunku ruchu wloty są dwupasmowe a na kierunku podrzędnym jednopasmowe. Tu także bardzo ważne jest zajęcie odpowiedniego pasa przed wjazdem na rondo, zgodnie z obranym kierunkiem jazdy. Na jezdni ronda wokół wyspy środkowej tworzą nowe pasy ruchu. 

  • Ronda półturbinowe
Na takim rondzie pasy ruchu wyróżnione są zarówno przed wjazdem jak i na jezdni ronda. 

Zasady jazdy, zajmowania pasów ruchu oraz włączania kierunkowskazów zostaną omówione w odrębnym poście.Poznań pl. Cyryla Ratajskiego

Należy uważać przy wjeździe z ulicy Libelta i starać się nie zatrzymywać na pasach w przypadku ustąpienia pierwszeństwa.